Regulamin Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej na Jasną Górę

Każdy pielgrzym jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego stosowania się do zawartych w nim postanowień.

Zgodę potwierdza własnoręcznym podpisem w książeczce pielgrzyma. Pielgrzymom nieletnim regulamin podpisują rodzice, bądź prawni opiekunowie.


Postanowienia wstępne:

1. Organizatorem Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę Zwycięstwa jest ŚWIDNICKA KURIA BISKUPIA. 

2. Administratorem danych osobowych zapisanych pielgrzymów jest Kancelaria Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej.

3. Bezpośrednio odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie pielgrzymki jest mianowany przez Księdza Biskupa Ordynariusza PRZEWODNIK GŁÓWNY.

4. Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej jest pielgrzymką pokutno-rekolekcyjną.

 

Postanowienia główne:

1. Każdy pełnoletni zapisany pielgrzym, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jego rodzice bądź opiekunowie prawni, wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej, wyłącznie w sprawach związanych z niniejszą pielgrzymką;

b) na publikację zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem na stronach internetowych Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej i mediów diecezjalnych oraz w mediach społecznościowych Pieszej Pielgrzymki;

c) na interwencję lekarza i Służby Medycznej Pielgrzymki, o ile zajdzie taka potrzeba; o konieczności interwencji decyduje lekarz pielgrzymkowy.

2. Każdy pielgrzym jest zobowiązany do podporządkowania się mianowanym przez Przewodnika Głównego Służbom Pielgrzymkowym.

3. Każdy pielgrzym ma bezwzględny obowiązek mieć zawsze przy sobie swoją, wypełnioną, podpisaną i opieczętowaną przez Kancelarię Pieszej Pielgrzymki „Książeczkę Pielgrzyma” i okazywać ją na żądanie Służb Pielgrzymkowych. Niepodpisane książeczki są nieważne i uprawniają Przewodnika Głównego do wykluczenia pątnika z pielgrzymki.

 

Postanowienia szczegółowe:

1. Na pielgrzymce obowiązuje tzw. godny strój, to znaczy:

a) zakryte ramiona (rękawy lub rękawki, „NIE” dla ramiączek i dekoltów);

b) spodnie lub spódnice nie krótsze niż do kolan;

c) nakrycie głowy (głównie przed słońcem).

2. Wyłączone telefony komórkowe! Wolno z nich korzystać tylko na postojach i bazach noclegowych. Od tego postanowienia wyłączone są Służby Pielgrzymkowe.

3. Każdy pielgrzym powinien iść tylko w swojej grupie. Kontakty między grupami są bardzo zalecane, ale jedynie na postojach i bazach noclegowych.

4. Zakaz palenia papierosów, „trawek” i picia alkoholu. Zakaz narkotyków i dopalaczy.

5. ZAKAZ KOEDUKACJI, czyli spania chłopaków z dziewczynami.

6. Zakaz kąpieli w stawach, jeziorach i rzekach.

7. Zakaz używania otwartego ognia w namiotach, w lesie, na ścierniskach i we wszystkich miejscach realnego zagrożenia pożarowego.

8. ZAKAZ PODWOŻENIA SIĘ SAMOCHODAMI BEZ ZGODY LEKARZA lub upoważnionych przez lekarza pielęgniarek.

9. Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej jest PIELGRZYMKĄ NAMIOTOWĄ!

10. Zakaz rozbijania namiotów przed przyjściem całej grupy na bazę, chyba że Szef Bazy zarządzi inaczej.

11. Na postojach i bazach noclegowych odpadki składa się w wyznaczonych miejscach! Plastikowe butelki, czy kartonowe pojemniki koniecznie należy zgnieść celem zmniejszenia ich objętości.

 

SŁUŻBA MEDYCZNA KOŃCZY PRACĘ na bazach noclegowych o godz. 21.30!

CISZA NOCNA od godz. 22.30 do porannej pobudki.