GRUPA 3

Reprezentuje Ziemię Kłodzką, zwaną krainą Pana Boga. Na Jasną Górę zawsze wchodzi ze śpiewem, radością i flagami.
W 2023 roku w grupie 3 do Matki wędrowało 77 pątników. Najstarszy pielgrzym miał 70 lat, a najmłodszy 5.

Grupę cechuje franciszkańska atmosfera radości, prostoty, przyjaźni i braterstwa. Pielgrzymują, aby lepiej poznać Boga i samych siebie.

Nie boją się czerpać przykładu wiary od Świętych, na czele ze św. Franciszkiem z Asyżu.

Jak dołączyć do grupy?

Więcej informacji, numery kontaktowe i daty spotkań organizacyjnych podamy wkrótce.