GRUPA 2

Reprezentuje Ziemię Dierżoniowką, a najłatwiej rozpoznać ich po żółtych koszulkach.
Na pielgrzymkowy szlak w 2023 roku wyruszyło ponad 70 pątników w wieku od 11 miesięcy do 69 lat.

W grupie wędruje wiele rodzin z dziećmi. Dzięki temu Dwójka wręcz tryska dziecięcą radością i jest jedną wielką rodziną.

Grupa rozmodlona i rozśpiewana, która pomimo wyzwań wytrwale dąży do Matki Bożej.

Jak dołączyć do grupy?

Więcej informacji, numery kontaktowe i daty spotkań organizacyjnych podamy wkrótce.